Current Size: 100%

Printer-friendly version

Wettelijke Bepalingen

 

Deze website is het eigendom van de Fédération Départementale d’Hôtellerie de Plein Air de Charente-Maritime (FDHPA 17), 139 rue Thiers, 17300 Rochefort.

De hoofdredactrice van de website is  Mr. Raymond MOREAU, Président de la FDHPA 17.

De foto’s van deze website zijn niet vrij van rechten.

De website is ontwikkeld en ondergebracht bij de firma RACCOURCI in La Rochelle:

RACCOURCI Agence Web

14 Avenue de Copenhague

17000 LA ROCHELLE

www.raccourci.fr

 

1. Technische informatie

De gebruiker van deze website erkent te beschikken over de nodige middelen om toegang te hebben tot de site en deze te kunnen gebruiken. Hij erkent te zijn nagegaan dat de gebruikte informatica configuratie geen enkel virus bevat en dat deze uitstekend functioneert.

De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, met uitzondering van gevallen van overmacht, problemen die verband houden met de structuur van de telecommunicatienetwerken of andere technische problemen.

De FDHPA 17 kan de website voor onderhoud onderbreken en zal zich inspannen om de gebruikers hier vooraf over te informeren.

De FDHPA 17 stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en geteste informatie en/of middelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, afwezigheid van beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website.

 

2. Wet informatica en vrijheden

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet inzake Informatica, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, de informatie die hij via de formulieren op de website verstrekt, noodzakelijk is om op zijn verzoek te kunnen reageren, en bestemd is voor de FDHPA 17 , verantwoordelijk voor de behandeling ervan voor administratieve en commerciële doeleinden alsmede voor andere bedrijven van de groep of voor partnerbedrijven van de FDHPA 17 .

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat hij recht van toegang en rectificatie heeft met betrekking tot alle hem betreffende persoonlijke gegevens, die hij af heeft gegeven aan de FDHPA 17 .

 

3. Eigendom, Auteursrecht

De algemene structuur, alsmede de software, de teksten, de foto’s, het beeldwerk en alle andere onderdelen op deze website zijn het exclusieve eigendom van de FDHPA 17 .

Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze website, ongeacht de hiervoor gebruikte methode, zonder de nadrukkelijke toestemming van de FDHPA 17 is verboden en vormt een schending die wordt bestraft ingevolge artikel L.335-2 en verder van de Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectueel eigendom).

Dit geldt ook voor de databases die op de website staan, die beschermd zijn door de bepalingen inzake wettelijke bescherming van intellectueel eigendom en die een bewerking zijn van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van persoonlijke gegevend waarvan de FDHPA 17 producent is.

Gebruikers of bezoekers van de website kunnen geen hyperlink naar deze website plaatsen, zonder de nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van de FDHPA 17 .

 

4. Gebruikersvoorwaarden voor de dienst van versturen van reclamemails

De informatie en persoonlijke gegevens die via de formulieren van deze website verzameld worden, zijn onderwerp van informatieverwerking die ons in staat stelt u per e-mail te kunnen informeren over het nieuws, onze verkoopaanbiedingen en/of die van onze partners. De afwezigheid van antwoorden op de facultatieve vragen heeft geen gevolgen, wij kunnen u hiermee alleen maar beter leren kennen.

Wij verzekeren u ervan dat alle middelen worden gebruikt om de grootste vertrouwelijkheid en integriteit te waarborgen van de gegevens die u ons toevertrouwt.

Conform de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, heeft u recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de u betreffende informatie.

  • Français
  • English
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Español